Ammar Fathin Sabili, Ph.D.

Biografi

Ammar Fathin Sabili  adalah seorang Staf Pengajar tidak tetap di Fasilkom UI.

Pendidikan

  • Ph.D. ( Computer Science, National University of Singapore )